norska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILLBEHÖR     ÖVRIGTBEST Senior 6500

Trygghet för boende, personal och anhöriga.

Trygghet och säkerhet är några av de mest centrala faktorerna inom modern äldreomsorg. Den boende såväl som personalen och de anhöriga vill kunna förlita sig på att omsorgen och dess tekniska hjälpmedel fungerar i alla situationer. Som marknadsledande inom omsorgsystem för äldreboenden, med många års erfarenhet, har vi lärt känna vår bransch. Vi vet vad som krävs, både från personal och av de boende.

BEST Senior är ett kallelse- och omsorgssystem för alla kategorier av gruppboende, från små enheter till stora äldreboenden. Oavsett boendets storlek ger systemet flexibilitet och möjlighet till kundanpassade lösningar. När behoven förändras, är det enkelt att anpassa systemet med nya funktioner via vår unika mjukvara och vårt kompletta produktsortiment.

BEST Senior boende personal anhörig

Unika funktioner som bidrar till en effektivare och tryggare äldreomsorg.


EXAKT POSITIONERING AV BOENDE OCH PERSONAL
Exakthet betyder stor skillnad för den som behöver assistans. Varje larmenhet har därför utrustats med ett specifikt ID som hela tiden är aktiverat. BEST SENIOR® känner av alla aktiva ID och kan med denna positioneringsfunktion exakt visa varifrån ett larm har skickats.

FOLLOW-ME-FUNKTION FÖR SNABB HJÄLP
Systemet känner av de boendes och personalens förflyttningar och larmet följer hela tiden med larmande boende/personal. Larminformationen uppdateras i realtid vilket gör att personal hela tiden ser var den larmande befinner sig och snabbt kan ta sig till rätt plats.

SE VEM SOM HAR LARMAT
Alla enheter har unika ID vilket gör att systemet kan se exakt vem som har larmat.

ÅTERSTÄLLNING PÅ PLATS
När ett larm har åtgärdats kan man enkelt återställa larmet på närmaste återställningsknapp. Man behöver alltså inte ta sig till platsen där larmet först utlöstes, vilket sparar tid.

TYDLIG PRESENTATION
Systemet ger oöverträffad tydlighet med bl.a. klartext med 20 tecken, 3 olika textfärger, 32 larmtyper och tilläggsinformation.

2-VÄGS RADIOKOMMUNIKATION OCH RFID
De trådlösa larmsändarna använder sig av 2-vägs kommunikation för att skicka och ta emot information.

ÖVERVAKADE ENHETER MED BATTERISTATUS
Kontinuerlig batteristatusövervakning av alla trådlösa larmsändare och felövervakning av systemet och alla dess enheter.

TIDSSTYRD GRUPPERING AV ZONER/AVDELNINGAR
Ställ in olika grupperingar för att passa vid olika tidpunter på dygnet, t.ex. dag-, kvälls- och nattskift.

SYNKRONISERAD KLOCKA I DISPLAYERNA
Visa exakt tid via extern tidsstyrning i utvalda displayer.


Tydlig presentation i klartext och exakt positionsangivelse.

Att snabbt kunna uppfatta när en boende eller en kollega behöver hjälp är av högsta vikt när det gäller äldreomsorg. Tydlighet i både information och utseende kan betyda viktiga sekunder för den som behöver hjälpen. Med BEST SENIOR® visas inte bara larmet i klartext och med olika färg beroende av larmtyp. Man får dessutom reda på exakt position på den larmande, även om han eller hon förflyttar sig på avdelningen. I enheter som mobiler, pekplattor, datorer och storskärmar får man även utförliggare tilläggsinformation om larmet. Presentationen i klartext möjliggör även ett helt tyst system.

BEST Senior flexibilitet


produkter 6500

Diskreta enheter.

Lika smart och avancerat som BEST SENIOR® är på insidan, lika enkelt och pedagogiskt är det på utsidan. Med hög materialkvalitet i all delar och färgkodade tryckknappar och informationstexter är handhavandet enkelt och hållbarheten mycket lång. Designen är diskret och enheterna är lätta att desinficera och hålla fräscha.mobile client

Hög driftsäkerhet.

Med inbyggd felövervakning av systemets alla enheter och batteri-backup vid exempelvis strömavbrott kan både personal och patienter känna sig trygga att systemets tekniska delar fungerar. Systemet har dessutom kort responstid och kontinuerlig batteriövervakning av alla trådlösa enheter.

 

Kostnadseffektiv lösning.

Eftersom vi utvecklar, designar och konstruerar BEST SENIOR® under eget tak kan vi erbjuda ett kostnadseffektivt system för alla parter. Från snabb och enkel installation till handhavande och skötsel. Systemet kräver dessutom få enheter per rum och all mjukvara är uppdateringsbar för att kunna framtidssäkra lösningen. Som alltid levererar vi bara kvalitetsprodukter som håller länge och ger låga underhållskostnader. Med vår inbyggda nätverkskonfiguration kan vi dessutom ge snabb och effektiv support och programmeringshjälp även på distans.Effektivisera verksamheten ytterligare med våra webbaserade mjukvaror.

BEST Software Suite® är en intelligent plattform med smarta mjukvaror, som alla har specifika användningsområden. Med full integration mot BEST SENIOR® och möjligheten att skräddarsy funktionerna så är detta ett effektivt och lättanvänt verktyg för t.ex. vårdplanering, kvalitetssäkring och statistikuppföljning. Plattformen är webbaserad och har säkerhet i alla nivåer med central server och backup-system.


Software