norska english
   BEST IQ     BEST INTELLEGENTIA     BEST PROACTIVE     BEST SENIOR     BEST SOFTWARE     BEST INFOTAINMENT     WHITEBOARD     TILLBEHÖR     ÖVRIGTBEST IQ


Med BEST Proactive finns säkerheten vid din sida.

Trygghet och säkerhet är två begrepp som ligger människan varmt om hjärtat. Inom vissa yrken är dessa två förutsättningar för att det överhuvudtaget ska kunna gå att vara verksam och kunna ge rätt service. Det är utifrån den insikten som vi har utvecklat ett aktivt larmsystem, där personalen har stått i centrum. Vi har helt enkelt utgått från deras önskemål och behov för att skapa ett smidigt och effektivt larmsystem.

Resultatet blev ett överfallslarm där den svagaste länken lyser med sin frånvaro medan driftsäkerheten hela tiden är närvarande. Låt oss presentera BEST Proactive®. Ett trådlöst system som håller vad det lovar och tar säkerheten på allvar.
Unika funktioner som bidrar till en
tryggare och effektivare arbetsplats.


EXAKT POSITIONERING AV ALLA PATIENTER OCH PERSONAL VIA RFID
Exakthet betyder stor skillnad för den som behöver assistans. Varje larmenhet har därför utrustats med ett specifikt ID som hela tiden är aktiverat. BEST PROACTIVE® känner av alla aktiva ID och kan med denna positioneringsfunktion exakt visa varifrån ett larm har skickats.

FOLLOW-ME-FUNKTION FÖR SNABB HJÄLP
Systemet känner av patienternas och personalens förflyttningar och larmet följer hela tiden med larmande patient/personal. Larminformationen uppdateras i realtid vilket gör att personal hela tiden ser var den larmande befinner sig och snabbt kan ta sig till rätt plats.

SE VEM SOM HAR LARMAT
Tack vare enheternas unika ID kan systemet se exakt vem som har larmat.

ÅTERSTÄLLNING PÅ PLATS
När ett larm har åtgärdats kan man enkelt återställa larmet på närmaste återställningsknapp. Man behöver alltså inte ta sig till platsen där larmet först utlöstes, vilket sparar tid.

ASSISTANS- OCH ÖVERFALLSLARM FÖR PERSONAL
Förutom de fasta larmknapparna har personalens larmsändare en inbyggd dubbelfunktion som kan ställas in så att olika knapptryckning ger olika larm. Ex: assistans och överfallslarm.

TYDLIG PRESENTATION
Systemet ger oöverträffad tydlighet med bl.a. klartext med 20 tecken, 3 olika textfärger, 32 larmtyper och tilläggsinformation.

2-VÄGS RADIOKOMMUNIKATION OCH RFID
De trådlösa larmsändarna använder sig av 2-vägs kommunikation för att skicka och ta emot information.

ÖVERVAKADE ENHETER MED BATTERISTATUS
Kontinuerlig batteristatusövervakning av alla trådlösa larmsändare och felövervakning av systemet och alla dess enheter.

TIDSSTYRD GRUPPERING AV ZONER/AVDELNINGAR
Ställ in olika grupperingar för att passa vid olika tidpunter på dygnet, t.ex. dag-, kvälls- och nattskift.

SYNKRONISERAD KLOCKA I DISPLAYERNA
Visa exakt tid via extern tidsstyrning i utvalda displayer.

proactive
Proactive produkter

Tydlig presentation i klartext och exakt positionsangivelse.

Att snabbt kunna uppfatta när en kollega eller en patient behöver hjälp är av högsta vikt. Tydlighet i både information och utseende kan betyda viktiga sekunder för den som behöver hjälpen. Med BEST PROACTIVE® visas inte bara larmet i klartext och med olika färg beroende av larmtyp. Man får dessutom reda på exakt position på den larmande, även om han eller hon förflyttar sig på avdelningen. I enheter som mobiler, pekplattor, datorer och storskärmar får man även utförligare tilläggsinformation om larmet.

helt tyst system


Flexibilitet


7521 Anropsenhet

Diskreta enheter.

Lika smart och avancerat som BEST PROACTIVE® är på insidan, lika enkelt och pedagogiskt är det på utsidan. Med hög materialkvalitet i all delar och färgkodade tryckknappar och informationstexter är handhavandet enkelt och hållbarheten mycket lång. Designen är diskret och enheterna är lätta att desinficera och hålla fräscha.

Hög driftsäkerhet.

Med inbyggd felövervakning av systemets alla enheter och batteri-backup vid exempelvis strömavbrott kan både personal och patienter känna sig trygga att systemets tekniska delar fungerar. Systemet har dessutom kort responstid och kontinuerlig batteriövervakning av alla trådlösa enheter.

Kostnadseffektiv lösning.

Eftersom vi utvecklar, designar och konstruerar BEST PROACTIVE® under eget tak kan vi erbjuda ett kostnadseffektivt system för alla parter. Från snabb och enkel installation till handhavande och skötsel. Systemet kräver dessutom få enheter per rum och all mjukvara är uppdateringsbar för att kunna framtidssäkra lösningen. Som alltid levererar vi bara kvalitetsprodukter som håller länge och ger låga underhållskostnader. Med vår inbyggda nätverkskonfiguration kan vi dessutom ge snabb och effektiv support och programmeringshjälp även på distans.


Effektivisera verksamheten ytterligare med våra webbaserade mjukvaror.

BEST Software Suite® är en intelligent plattform med smarta mjukvaror, som alla har specifika användningsområden. Med full integration mot BEST PROACTIVE® och möjligheten att skräddarsy funktionerna så är detta ett effektivt och lättanvänt verktyg för t.ex. vårdplanering, kvalitetssäkring och statistikuppföljning. Plattformen är webbaserad och har säkerhet i alla nivåer med central server och backup-system.


Proactive Software